Home
Submit
All results

ModeRNA
Help
Tutorial
Contact

Genesilico Homepage

The results of your job 'template' are ready.


Provided sequence:
GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA

Results for the structures of the resolution better than 2.5 Å:


Rfam Family PDB ID Alingment Identity Similarity .aln file .pdb file
RF00005 1U0B_A
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>1U0B A  GGCGCGUUAACAAAGC-GGU-UAUGUAGCGGAUUGCAAAUCCGUCUA--GUCCGGUUCGACUCCGGAACGCGCCUCCA
0.436
0.558
RF00005 1J1U_B
>Target  GCCGGTGTATCCCAAC-TGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>1J1U B  CCGGCGGUAGUUCAGCCUGGU-AGAACGGCGGACUGUAGAUCCGCAUG-UCGCUGGUUCAAAUCCGGCCCGCCGG---A
0.423
0.588
RF00005 2ZUE_B
>Target  GCCGGTGTATCCCAAC-TGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>2ZUE B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGG-UCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGUCC--GC
0.385
0.501
RF00005 2ZUF_B
>Target  GCCGGTGTATCCCAAC-TGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>2ZUF B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGG-UCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGUCC--GC
0.385
0.501
RF00005 1F7U_B
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>1F7U B  PUCCUCGUKLCCCAAD-GGDCACGGCRPCUGGCUICGAACCAGAAGA-DU?CAGGTPCA"GUCCUGGCGGGGAAGCCA
0.372
0.554
RF00005 1QTQ_B
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>1QTQ B  -GGGGUAUCGCCAAGC-GGU-AAGGCACCGGAUUCUGAUUCCGGCAU-UCCGAGGUUCGAAUCCUCGUACCCCAGCCA
0.359
0.505
RF00005 1C0A_B
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>1C0A B  GGAGCGG4AGUUCAGDCGGDDAGAAUACCUGCCUQUCACGCAGGGG7-UCGCGGGTPCGAGUCCCGPCCGUUCCGCCA
0.359
0.55
RF00005 1EHZ_A
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>1EHZ A  GCGGAUUUALCUCAGDDGGG-AGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7-UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUCGCACCA
0.359
0.564
RF00005 1EVV_A
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA
>1EVV A  GCGGAUUUALCUCAGDDGGG-AGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7-UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUCGCACCA
0.359
0.564
RF00005 1QU2_T
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA-
>1QU2 T  GGGCUUGUAGCUCAGGUGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGG-UCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGCCC---AC
0.333
0.51
RF00005 1FFY_T
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCGGCACAA-
>1FFY T  GGGCUUGUAGCUCAGGUGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGG-UCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGCCC---AC
0.333
0.51
RF00005 2DXI_D
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>2DXI D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 1N78_D
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>1N78 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 1N77_D
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>1N77 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 2CV1_C
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>2CV1 C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 2CV0_D
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>2CV0 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 2DXI_C
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>2DXI C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 1N78_C
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>1N78 C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 1N77_C
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>1N77 C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 2CV1_D
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>2CV1 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 2CV0_C
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>2CV0 C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 1G59_B
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>1G59 B  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474
RF00005 1G59_D
>Target  GCCGGTGTATCCCAACTGGTAGAGGAGGCTGTCCTAAAAACAGCTCGAGTGTCGGTTCGACTCCGACCACCG---GCACAA
>1G59 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA--CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.308
0.474

RFAM families found for your sequence with PDB structures with the resolution worse than 2.5 Å: RFAM families found for your sequence without PDB structures (number of occurances):
Valid HTML 4.01! Made with Django.