Home
Submit
All results

ModeRNA
Help
Tutorial
Contact

Genesilico Homepage

The results of your job '2avy_A' are ready.


Structure after analysis:
[2avy_A.cleaned.without_modifications.renumbered_chain.pdb]

Sequence of a given structure:

UGAAGAGUUUGAUCAUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAGGCCUAACAC
AUGCAAGUCGAACGGUAACAGGAAGAAGCUUGCUUCUUUGCUGACGAGUG
GCGGACGGGUGAGUAAUGUCUGGGAAACUGCCUGAUGGAGGGGGAUAACU
ACUGGAAACGGUAGCUAAUACCGCAUAACGUCGCAAGACCAAAGAGGGGG
ACCUUCGGGCCUCUUGCCAUCGGAUGUGCCCAGAUGGGAUUAGCUAGUAG
GUGGGGUAACGGCUCACCUAGGCGACGAUCCCUAGCUGGUCUGAGAGGAU
GACCAGCCACACUGGAACUGAGACACGGUCCAGACUCCUACGGGAGGCAG
CAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGCGCAAGCCUGAUGCAGCCAUGCCGCG
UGUAUGAAGAAGGCCUUCGGGUUGUAAAGUACUUUCAGCGGGGAGGAAGG
GAGUAAAGUUAAUACCUUUGCUCAUUGACGUUACCCGCAGAAGAAGCACC
GGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAA
UCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGCAGGCGGUUUGUUAAGUCAGAUG
UGAAAUCCCCGGGCUCAACCUGGGAACUGCAUCUGAUACUGGCAAGCUUG
AGUCUCGUAGAGGGGGGUAGAAUUCCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGA
GAUCUGGAGGAAUACCGGUGGCGAAGGCGGCCCCCUGGACGAAGACUGAC
GCUCAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGU
CCACGCCGUAAACGAUGUCGACUUGGAGGUUGUGCCCUUGAGGCGUGGCU
UCCGGAGCUAACGCGUUAAGUCGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGU
UAAAACUCAAAUGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGG
UUUAAUUCGAUGCAACGCGAAGAACCUUACCUGGUCUUGACAUCCACGGA
AGUUUUCAGAGAUGAGAAUGUGCCUUCGGGAACCGUGAGACAGGUGCUGC
AUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUUGUGAAAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACG
AGCGCAACCCUUAUCCUUUGUUGCCAGCGGUCCGGCCGGGAACUCAAAGG
AGACUGCCAGUGAUAAACUGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCA
UGGCCCUUACGACCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGCAUACAAAGA
GAAGCGACCUCGCGAGAGCAAGCGGACCUCAUAAAGUGCGUCGUAGUCCG
GAUUGGAGUCUGCAACUCGACUCCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGU
GGAUCAGAAUGCCACGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCC
GUCACACCAUGGGAGUGGGUUGCAAAAGAAGUAGGUAGCUUAACCUUCGG
GAGGGCGCUUACCACUUUGUGAUUCAUGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAG
GUAACCGUAGGGGAACCUGCGGUUGGAUCA
Download: [.fasta file with the sequence]

Secondary structure of a given structure:

....((((.........)))).((((.(((((..(((((((((....(((
.(((..(((..((.((..(((((((((((..)))))))).)))))..)))
))......(((......(((((((..((...(((((((.(.((.....((
((((....))))))......)).).....(((....)))....((((((.
.((....)))))))).)))))))..)).)))))))(((....(((..(((
(((((.......)))))))))))......)))..((((((((....))))
...))))))).(((((............))))).((((....))))...)
))))).).....(.(((...(((((....)))).))))).)).)))))).
.((((......((((....)))).....))))...(.(((((...(...(
((((((.(.......)))))))).)...)....)))))....)..(((((
(((................)))..............)))))..)))))))
))..........(((((.....((((...(((.(((((((.(((((((((
(......((((((.....))))))....))))))))..)))))))))..(
((((((((...((((((((....(((((((...((........)).....
.)))))))....).......((....)).)))))))..)))).))))..)
)))...))))....((((((...((...((((.........))))...))
))))))..................((((((((((((.....)))))))))
))).......))..............))).(((......((((....)))
)....)))........(((((.(((((((.((..(((((..(((((((((
(......((........))..........(((((((..(...(((((((.
.(((((((....)))))))...((....))..))))).))).((.(((..
.((((((.(....(((((((((....)))...(((......)))...)))
))).....((((.(((((((...((..(((.....)))))....))))))
)..(..(((((.....))))).....)..)))).....).).)))...))
.)))))....)))))))...)).)))))))).(...(((((((.....((
(..((...(((....)))...))....))).....)))))))......(.
...(((((((........)))))))....)..)..))))).....(((((
((.........)))))))......))...)))))))))).))..(.(..(
(.(..(((.(((..((((((((((((....((((((.((((..((....)
).))))))))))...))))))))))))..))).)))...).))...)..)
..(((((((((....)))))))))......

Java Get Powered

Download: [.vienna file with the secondary structure]

Geometry of the structure:

        
Unusual dihedral angles:
- Residues 35 --- 34 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 344.19
- Residues 44 --- 43 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 21.45
- Residues 75 --- 74 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 338.93
- Residues 205 --- 204 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 22.48
- Residues 368 --- 367 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 8.99
- Residues 409 --- 410 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 22.97
- Residues 517 --- 518 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 350.05
- Residues 921 --- 922 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 11.95
- Residues 1025 --- 1026 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 347.82
- Residues 1051 --- 1050 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 14.06
- Residues 1060 --- 1061 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 19.91
- Residues 1257 --- 1256 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 339.30
- Residues 1319 --- 1318 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 4.25
- Residues 1360 --- 1359 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 10.00
- Residues 1399 --- 1400 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 339.03
- Residues 1495 --- 1494 (X:O3',X+1:P,X+1:O5',X+1:C5'): 2.14
- Residues 47 --- 48 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 53.08
- Residues 57 --- 56 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 63.29
- Residues 239 --- 240 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 46.29
- Residues 276 --- 275 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 41.20
- Residues 324 --- 325 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 76.51
- Residues 362 --- 363 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 68.90
- Residues 368 --- 369 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 80.40
- Residues 425 --- 424 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 313.42
- Residues 425 --- 426 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 326.24
- Residues 481 --- 480 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 67.66
- Residues 910 --- 909 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 51.96
- Residues 957 --- 956 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 71.62
- Residues 971 --- 972 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 15.76
- Residues 1045 --- 1046 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 73.32
- Residues 1061 --- 1062 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 73.38
- Residues 1097 --- 1098 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 59.36
- Residues 1197 --- 1198 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 58.40
- Residues 1222 --- 1223 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 63.34
- Residues 1297 --- 1296 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 124.39
- Residues 1394 --- 1393 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 47.12
- Residues 1525 --- 1524 (X:C4',X:C3',X:O3',X+1:P): 63.69
- Residue 5 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 98.84
- Residue 35 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 259.86
- Residue 83 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 126.53
- Residue 320 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 104.23
- Residue 408 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 215.88
- Residue 420 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 136.34
- Residue 434 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 227.61
- Residue 717 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 138.92
- Residue 727 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 123.80
- Residue 838 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 354.23
- Residue 956 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 257.81
- Residue 1039 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 102.03
- Residue 1040 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 139.67
- Residue 1047 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 335.77
- Residue 1155 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 251.27
- Residue 1175 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 127.35
- Residue 1209 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 137.52
- Residue 1222 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 139.70
- Residue 1234 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 97.86
- Residue 1249 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 253.29
- Residue 1275 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 122.67
- Residue 1358 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 255.31
- Residue 1443 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 259.24
- Residue 1493 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 111.62
- Residue 1525 (X:O5',X:C5',X:C4',X:C3'): 13.43
- Residues 57 --- 56 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 340.43
- Residues 79 --- 78 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 13.98
- Residues 83 --- 84 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 342.72
- Residues 160 --- 159 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 341.86
- Residues 408 --- 407 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 358.83
- Residues 410 --- 411 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 13.71
- Residues 420 --- 419 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 336.91
- Residues 464 --- 465 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 341.58
- Residues 522 --- 523 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 356.37
- Residues 645 --- 646 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 342.22
- Residues 716 --- 717 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 341.31
- Residues 727 --- 726 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 342.42
- Residues 777 --- 778 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 350.08
- Residues 824 --- 825 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 343.03
- Residues 910 --- 909 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 15.86
- Residues 963 --- 964 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 349.72
- Residues 1040 --- 1041 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 359.20
- Residues 1065 --- 1066 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 348.19
- Residues 1104 --- 1103 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 355.20
- Residues 1204 --- 1205 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 345.61
- Residues 1221 --- 1222 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 336.89
- Residues 1237 --- 1236 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 345.40
- Residues 1254 --- 1253 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 22.38
- Residues 1374 --- 1375 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 12.95
- Residues 1405 --- 1404 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 338.56
- Residues 1488 --- 1489 (X:C3',X:O3',X+1:P,X+1:O5'): 7.11
- Residue 82 (X:P,X:O5',X:C5',X:C4'): 298.78
- Residue 235 (X:P,X:O5',X:C5',X:C4'): 295.76
- Residue 243 (X:P,X:O5',X:C5',X:C4'): 48.54
- Residue 1177 (X:P,X:O5',X:C5',X:C4'): 309.17
- Residue 1374 (X:P,X:O5',X:C5',X:C4'): 304.81    
Valid HTML 4.01! Made with Django.