Home
Submit
All results

ModeRNA
Help
Tutorial
Contact

Genesilico Homepage

The results of your job '16s' are ready.


ModeRNA could not calculate model because of the errors:

Template and alignment sequences do not match!
The model cannot be built automatically.
Template : UCAUGGAGAGUUCGAUCCUGGCUCAGGAUGAACGCUGGCGGCAUGCUUAACACAUGCAAGUCGGACGGGAAGU_GUUUCCAGUGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUAAGAACCUGCCCUUGGGAGGGGAACAACAGCUGGAAACGGCUGCUAAUACCCCGUAGGCUGAGAAGCAAAAGGAGGAAUCCGCCCGAGGAGGGGCUCGCGUCUGAUUAGCUAGUUGGUGAGGUAAUAGCUUACCAAGGCGAUGAUCAGUAGCUGGUCCGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUUUUCCGCAAUGGGCGAAAGCCUGACGGAGCAAUGCCGCGUGGAGGCAGAAGGCCCACGGGUCGUGAACUUCUUUUCCCGGAGAAGAAGCAAUGACGGUAUCCGGGGAAUAAGCAUCGGCUAACUCUGUGCCAGCAGCCGCGGUAAGACAGAGGAUGCAAGCGUUAUCCGGAAUGAUUGGGCGUAAAGCGUCUGUAGGUGGCUUUUUAAGUCCGCCGUCAAAUCCCAGGGCUCAACCCUGGACAGGCGGUGGAAACUACCAAGCUGGAGUACGGUAGGGGCAGAGGGAAUUUCCGGUGGAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUCGGAAAGAACACCAACGGCGAAAGCACUCUGCUGGGCCGACACUGACACUGAGAGACGAAAGCUAGGGGAGCGAAUGGGAUUAGAUACCCCAGUAGUCCUAGCCGUAAACGAUGGAUACUAGGCGCUGUGCGUAUCGACCCGUGCAGUGUUGUAGCUAACGCGUUAAGUAUCCCGCCUGGGGAGUACGUUCGCAAGAAUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAAAGCGAAGAACCUUACCAGGGCUUGACAUGCCGCGAAUCCUCUUGAAAGAGAGGGGUGCCUUCGGGAACGCGGACACAGGUGGUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGCCGUAAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUCGUGUUUAGUUGCCAACGU_GUUUGGAACCCUGAACAGACUGCCGGUGAUAAGCCGGAGGAAGGUGAGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGCCCCUUAUGCCCUGGGCGACACACGUGCUACAAUGGCCGGGACAAAGGGUCGCGAUCCCGCGAGGGUGAGCUAACCCCAAAAACCCGUCCUCAGUUCGGAUUGCAGGCUGCAACUCGCCUGCAUGAAGCCGGAAUCGCUAGUAAUCGCCGGUCAGCCAUACGGCGGUGAAUUCGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACUAUGGGAGCUGGCCAUGCCCGAAGUCGUUACCUUAACCGCAAGGAGGGGGAUGCCGAAGGCAGGGCUAGUGACUGGAGUGAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUACUGGAAGGUGCGGCUGGAUCACCUCC
Alignment: UCUCAUGGAGAGUUCGAUCCUGGCUCAGGAUGAACGCUGGCGGCAUGCUUAACACAUGCAAGUCGGACGGGAAGUGGUGUUUCCAGUGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUAAGAACCUGCCCUUGGGAGGGGAACAACAGCUGGAAACGGCUGCUAAUACCCCGUAGGCUGAGAAGCAAAAGGAGGAAUCCGCCCGAGGAGGGGCUCGCGUCUGAUUAGCUAGUUGGUGAGGUAAUAGCUUACCAAGGCGAUGAUCAGUAGCUGGUCCGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUUUUCCGCAAUGGGCGAAAGCCUGACGGAGCAAUGCCGCGUGGAGGCAGAAGGCCCACGGGUCGUGAACUUCUUUUCCCGGAGAAGAAGCAAUGACGGUAUCCGGGGAAUAAGCAUCGGCUAACUCUGUGCCAGCAGCCGCGGUAAGACAGAGGAUGCAAGCGUUAUCCGGAAUGAUUGGGCGUAAAGCGUCUGUAGGUGGCUUUUUAAGUCCGCCGUCAAAUCCCAGGGCUCAACCCUGGACAGGCGGUGGAAACUACCAAGCUGGAGUACGGUAGGGGCAGAGGGAAUUUCCGGUGGAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUCGGAAAGAACACCAACGGCGAAAGCACUCUGCUGGGCCGACACUGACACUGAGAGACGAAAGCUAGGGGAGCGAAUGGGAUUAGAUACCCCAGUAGUCCUAGCCGUAAACGAUGGAUACUAGGCGCUGUGCGUAUCGACCCGUGCAGUGUUGUAGCUAACGCGUUAAGUAUCCCGCCUGGGGAGUACGUUCGCAAGAAUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAAAGCGAAGAACCUUACCAGGGCUUGACAUGCCGCGAAUCCUCUUGAAAGAGAGGGGUGCCUUCGGGAACGCGGACACAGGUGGUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGCCGUAAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUCGUGUUUAGUUGCCAACGUUGAGUUUGGAACCCUGAACAGACUGCCGGUGAUAAGCCGGAGGAAGGUGAGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGCCCCUUAUGCCCUGGGCGACACACGUGCUACAAUGGCCGGGACAAAGGGUCGCGAUCCCGCGAGGGUGAGCUAACCCCAAAAACCCGUCCUCAGUUCGGAUUGCAGGCUGCAACUCGCCUGCAUGAAGCCGGAAUCGCUAGUAAUCGCCGGUCAGCCAUACGGCGGUGAAUUCGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACUAUGGGAGCUGGCCAUGCCCGAAGUCGUUACCUUAACCGCAAGGAGGGGGAUGCCGAAGGCAGGGCUAGUGACUGGAGUGAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUACUGGAAGGUGCGGCUGGAUCACCUCCUUU
Valid HTML 4.01! Made with Django.