Home
Submit
All results

ModeRNA
Help
Tutorial
Contact

Genesilico Homepage

The results of your job 'template_tRNA_leu' are ready.


Provided sequence:
GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGGCAAUUCCUCUUCUAACACCA

Results for the structures of the resolution better than 2.5 Å:


Rfam Family PDB ID Alingment Identity Similarity .aln file .pdb file
RF00005 1QU2_T
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACCA-
>1QU2 T  GGGCUUGUAGCUCAGG-UGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGGUCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGC--CCAC
0.467
0.527
RF00005 1FFY_T
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACCA-
>1FFY T  GGGCUUGUAGCUCAGG-UGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGGUCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGC--CCAC
0.467
0.527
RF00005 2ZUE_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACC-A
>2ZUE B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGGUCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGU--CCGC
0.461
0.546
RF00005 2ZUF_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACC-A
>2ZUF B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGGUCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGU--CCGC
0.461
0.546
RF00005 1QTQ_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACC---A
>1QTQ B  -GGGGUAUCGCCAAGC--GGUAAGGCACCGGAUUCUGAUUCCGGCAUUCCGAGGUUCGAAUCCUCGUACCC--CAGCCA
0.459
0.554
RF00005 2DXI_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>2DXI D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 1N78_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>1N78 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 1N77_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>1N77 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 2CV1_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>2CV1 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 2CV0_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>2CV0 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 2DXI_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>2DXI C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 1N78_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>1N78 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 1N77_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>1N77 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 2CV1_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>2CV1 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 2CV0_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>2CV0 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 1G59_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>1G59 B  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 1G59_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAAC-ACCA
>1G59 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA
0.427
0.553
RF00005 1J1U_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACCA
>1J1U B  CCGGCGGUAGUUCAGCCUGGUAGAACGGCGGACUGUAGAUCCGCAUGUCGCUGGUUCAAAUCCGGCCCGCC--GGA
0.392
0.507
RF00005 1U0B_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACC---A
>1U0B A  GGCGCGUUAACAAAGC--GGUUAUGUAGCGGAUUGCAAAUCCGUCUA-GUCCGGUUCGACUCCGGAACGCG--CCUCCA
0.392
0.507
RF00005 1EHZ_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACC---A
>1EHZ A  GCGGAUUUALCUCAGD-DGGGAGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUC--GCACCA
0.355
0.514
RF00005 1EVV_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACC---A
>1EVV A  GCGGAUUUALCUCAGD-DGGGAGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUC--GCACCA
0.355
0.514
RF00005 1C0A_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACC---A
>1C0A B  GGAGCGG4AGUUCAGD-CGGDDAGAAUACCUGCCUQUCACGCAGGGG7UCGCGGGTPCGAGUCCCGPCCGUU--CCGCCA
0.338
0.477
RF00005 1F7U_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUAACACC---A
>1F7U B  PUCCUCGUKLCCCAAD--GGDCACGGCRPCUGGCUICGAACCAGAAGADU?CAGGTPCA"GUCCUGGCGGGG--AAGCCA
0.329
0.482

RFAM families found for your sequence with PDB structures with the resolution worse than 2.5 Å:
Valid HTML 4.01! Made with Django.