Home
Submit
All results

ModeRNA
Help
Tutorial
Contact

Genesilico Homepage

The results of your job 'LEU' are ready.


Provided sequence:
GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGGCAAUUCCUCUUCUUAACACCA

Results for the structures of the resolution better than 2.5 Å:


Rfam Family PDB ID Alingment Identity Similarity .aln file .pdb file
RF00005 1QU2_T
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA-
>1QU2 T  GGGCUUGUAGCUCAGG-UGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGGUCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGCCC---AC
0.453
0.5
RF00005 1FFY_T
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA-
>1FFY T  GGGCUUGUAGCUCAGG-UGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGGUCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGCCC---AC
0.453
0.5
RF00005 2ZUE_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>2ZUE B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGGUCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGUCC--GC
0.447
0.52
RF00005 2ZUF_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>2ZUF B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGGUCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGUCC--GC
0.447
0.52
RF00005 1QTQ_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>1QTQ B  -GGGGUAUCGCCAAGC--GGUAAGGCACCGGAUUCUGAUUCCGGCAUUCCGAGGUUCGAAUCCUCGUACCCCAGCCA
0.446
0.561
RF00005 1EHZ_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>1EHZ A  GCGGAUUUALCUCAGD-DGGGAGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUCGCACCA
0.421
0.568
RF00005 1EVV_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>1EVV A  GCGGAUUUALCUCAGD-DGGGAGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUCGCACCA
0.421
0.568
RF00005 2DXI_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>2DXI D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 1N78_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>1N78 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 1N77_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>1N77 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 2CV1_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>2CV1 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 2CV0_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>2CV0 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 2DXI_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>2DXI C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 1N78_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>1N78 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 1N77_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>1N77 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 2CV1_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>2CV1 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 2CV0_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>2CV0 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 1G59_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>1G59 B  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 1G59_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUA---ACACCA
>1G59 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.4
0.513
RF00005 1F7U_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>1F7U B  PUCCUCGUKLCCCAAD--GGDCACGGCRPCUGGCUICGAACCAGAAGADU?CAGGTPCA"GUCCUGGCGGGGAAGCCA
0.395
0.522
RF00005 1U0B_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGUCAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>1U0B A  GGCGCGUUAACAAAGC--GGUUAUGUAGCGGAUUGCAAAUCCGUCUAGUCCGGUUCGACUCCGGAACGCGCCUCCA
0.392
0.507
RF00005 1J1U_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGAAUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>1J1U B  CCGGCGGUAGUUCAGCCUGGUAGAACGGCGGACUGUAGAUCCGCAUGUCGCUGGUUCAAAUCCGGCCCGCCGG---A
0.378
0.507
RF00005 1C0A_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCCGGA-AUCGCA-AAAACUUAAAACUUUAAGU-CAGAGG--CAAUUCCUCUUCUUAACACCA
>1C0A B  GGAGCGG4AGUUCAGD-CGGDDAGAAUACCUGCCUQUCACGCAGGGG7UCGCGGGTPCGAGUCCCGPCCGUUCCGCCA
0.364
0.497

RFAM families found for your sequence with PDB structures with the resolution worse than 2.5 Å: RFAM families found for your sequence without PDB structures (number of occurances):
Valid HTML 4.01! Made with Django.