Home
Submit
All results

ModeRNA
Help
Tutorial
Contact

Genesilico Homepage

The results of your job 'template' are ready.


Provided sequence:
GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAUCCUCUUCUUAACACCA

Results for the structures of the resolution better than 2.5 Å:


Rfam Family PDB ID Alingment Identity Similarity .aln file .pdb file
RF00005 1QTQ_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>1QTQ B  -GGGGUAUCGCCAAGC-GGU-AAGGCACCGGAUUCUGAUUCCGGCAUUCCGAGGUUCGAAUCCUCGUACCCCAGCCA
0.453
0.58
RF00005 1QU2_T
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA-
>1QU2 T  GGGCUUGUAGCUCAGGUGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGGUCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGCCC---AC
0.427
0.48
RF00005 1FFY_T
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA-
>1FFY T  GGGCUUGUAGCUCAGGUGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGGUCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGCCC---AC
0.427
0.48
RF00005 2ZUE_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCC-CGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>2ZUE B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGGUCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGUCC--GC
0.408
0.493
RF00005 2ZUF_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCC-CGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>2ZUF B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGGUCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGUCC--GC
0.408
0.493
RF00005 2DXI_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>2DXI D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 1N78_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>1N78 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 1N77_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>1N77 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 2CV1_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>2CV1 C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 2CV0_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>2CV0 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 2DXI_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>2DXI C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 1N78_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>1N78 C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 1N77_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>1N77 C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 2CV1_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>2CV1 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 1U0B_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>1U0B A  GGCGCGUUAACAAAGC-GGU-UAUGUAGCGGAUUGCAAAUCCGUCUAGUCCGGUUCGACUCCGGAACGCGCCUCCA
0.387
0.513
RF00005 2CV0_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>2CV0 C  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 1G59_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>1G59 B  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 1G59_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGUCAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUA---ACACCA
>1G59 D  GGCCCCAUCGUCUAGC-GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAACGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACC---A
0.387
0.5
RF00005 1EHZ_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>1EHZ A  GCGGAUUUALCUCAGDDGGG-AGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUCGCACCA
0.382
0.558
RF00005 1EVV_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>1EVV A  GCGGAUUUALCUCAGDDGGG-AGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUCGCACCA
0.382
0.558
RF00005 1J1U_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCC-CGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>1J1U B  CCGGCGGUAGUUCAGCCUGGU-AGAACGGCGGACUGUAGAUCCGCAUGUCGCUGGUUCAAAUCCGGCCCGCCGG---A
0.373
0.507
RF00005 1C0A_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>1C0A B  GGAGCGG4AGUUCAGDCGGDDAGAAUACCUGCCUQUCACGCAGGGG7UCGCGGGTPCGAGUCCCGPCCGUUCCGCCA
0.338
0.519
RF00005 1F7U_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGGCCCGGUAAUCGCAUAAAACUUAAACUUUACAGU-CAGAGGUUCAAU-CCUCUUCUUAACACCA
>1F7U B  PUCCUCGUKLCCCAAD-GGDCACGGCRPCUGGCUICGAACCAGAAGADU?CAGGTPCA"GUCCUGGCGGGGAAGCCA
0.329
0.517

RFAM families found for your sequence with PDB structures with the resolution worse than 2.5 Å:
Valid HTML 4.01! Made with Django.