International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family CDKN2B-AS_3


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of CDKN2B-AS_3
UUUGAUGAGAAGAAUAAGCCUCAUUCUGAUUCAACAGCAGAGAUCAAAGAAAAGACUUCUGUUUUCUGGCCACCAGAUAUAUGUUAUCUGUGCUUAAAGAAUUGAAAAACACACAUCAAAGGAGAAUUUUCUUGGAAAGAGAGG
................................................................................................................................................