International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family Dictyostelium_SRP


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of Dictyostelium_SRP
AUGCAGGAUUGGGUAGCGGCAACCUGUAAUCAAGCGAUGCAUUCGAGGCGAGGACGAGAGCAUUGUUAGGACCUUUGGGACAAGCGACGCAUACAGUUGAUCCACACUAACGUUGGUGUCGACAUACUAUCAGUCUCUAAGGAUUGAAAGUAAGUUGAUAAUGACCAAGUCAAGGUCCAGGCUGGCAACAGAGCAGACAGAGCGAGGCACAUCGAUGGGUAGCGAGGAAAGUCGACUUAAAGUCGUCCAAAGGAAAUAACAAUGUAAACUCGAACAAA
(((((.((((((((.......))))..))))......)))))(((...)))...((((.(((((((((...(((((((.....(((((...((.(((((((((...(((.(((((((((((((.((((.(((((((....))))))).)))).))))))..((.((..(((...(((....(((....)))....))).)).)..)))).)))))))..)))...)))...))))))))..))))))))))))...)))))))))...))))......