International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family EF0869_EF0870


Download the aligments for this family. (.stk)

RNA Shape

Level1
((((())()()(((()((())))()()))))()((()())))
Level2
((()()()((()())()()))()(()()))

Consensus Secondary Structure representation

>predicted reference EF0869_EF0870 
GCGUAAGGAGGACAUGCAAAUCAAUUGGUUGAAGAUUUUCUCAGUAGAUAAAAAUCGGUAAACUCAAAGUUGUUAGAAUCGCAAGAUUCACCUGUAAACAAUACGUGUAGAGCAAUUGUUAGUGAUAACUCGUAUCGGAAAAUAGGGAAAGGUUAUAGAAGGAUGGAGCUUCUAUAAAGCAUUUACCCUAUCUGUUAUCACCUAACGCAAGUUAUCCACCAUCCAAGCGUCGAAACUGUAUGAAAACAAGGUUUCAGUUUCACCACAUCACGUUCACCUUUUGCUCUACACGUAUCGCGAAAUGUAAACACUUAUUCAACCAAUUGAUGUCCUCCCGUUAACAAGGCCGAGCUUAAAUUUAAGCUCGGCUCCCUCCUUUAGGCAAUAAAAUAUAUUUGUAUCAAAUAAUCAUAUGUGCUAUAUUCAAGGUGCACAUUCUAUUUUAUCUUCUCCUAAAGGAGGGAAUGCUACGCG
(((((.((((((((......(((((((((((((((((((.((....))..))))))....(((........))).(((((....)))))...........(((((((((((((((..(...((((((((((......))..(((((((((..(((((((((.......)))))))))....))).))))))..))))))))...((((..................)))).(((((((................)))))))................)..)))))))))))))))...................)))))))))))))))))))))..........((((((((((....))))))))))(((((((((((((..((((((((((((((...)))))).....((((((............))))))..)))))))).....)))))))))))))....))))).

Contribute: Everyone is welcome to give feedback concerning the database.
If you have any advice or suggestions for corrections or improvements, please : rnarchitecture@genesilico.pl

Copyright © Genesilico - All rights reserved