International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family EF3314_EF3315


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of EF3314_EF3315
GAAAUCAUUCUUAUCAGAGUAUACAAAUACGAUGAUAAACAGUUGAAGCGAAUCUUGAUUUGCUUUUCCUAAACCUGAUUCUUUUAGAAUCAGGUUUUUGUUUAUCUAAAAGGCGGCAUUCGUUCAAAAACGGCUGUCGCC
..........((((((..((((....))))..))))))..((..(((((((((....)))))))))..))((((((((((((...))))))))))))..............(((((((.(((((....))))).)))))))