International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family HAV_CRE


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of HAV_CRE
CAGAGGAUAAUGAAAGUGGAAUUCACUCAGUGUUCAAUGAAUGUGGUCUCCAAAACGCUUUUUAAAAAGAGUCCAAUUCAUCAUCACAUUGAUAGGAACAUGAUUAAUUUUCCU
..((((((.(.....(((...((.(.(((((((...((((((..((.(((..................))).)).))))))....)))))))).))..)))...).))))))..