International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family IMES-3


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of IMES-3
AGGAUAAAAACUGGGGGGUGUUAGAAGUUAAUUACUUAGAUGGUCGUCGCAAGAUUGACAAUUUAAGUGAAAAACGGACAAAACCAACUCCGGAUCAAUAAACUGAGAUCGUCCACAACUUUCGAGUUGGAUCGCAGUUAAAGGUGAA
..........(((((((((.......(((..((((((((((.((((((....))).))).))))))))))..))).......)))..)))))).......(((((.((((.....(((((....))))))))).))))).........