International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family ODC_IRES


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of ODC_IRES
GUUUCCACUGCUGCUCUGAGGGCACAAGAGGCAGGAUUUGGAAUUCCUGGAGAACUGUCUUCGUGAGAAGCUGGAAAUAUUUCUUUCAAUUCCAUCUCUUAGUUUUCCAUUUUGUUGUGUUUCAGAGGAACAUCAAGAAACC
.....(...(((.(((((((((((........((((........)))).......)))))))).))).)))..).....((((((....((((.................................))))....))))))..