International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family PCA3_2


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of PCA3_2
UCUCUCUGACCCAUUAUUGCAGACUUAAAAACAAGCAUGUUUUCAAAUGGCGCUAUGAGCUGCCAAUGAUGUAUCACCACCAUAUCUCAUUAUUCUCCACUAAAUGUGAUAAUAAUGUGAUCUGUUAACAUAAAAAAAGUUUGACUCCACAAAAGCAGCUGGAAAUGGACAACCACAAUAUGCAUAAAUCUAACUCCUACCAUCGGCUACACACUGCUUGACACAUAUUGUUAGAAGCACCUCGCAUUUGCGAGUUCUCUUAAGCAAAAUACUUGCAUUAGGUCUCAGCUGGGGCUGUGCAUCAGGCAGUUUGGGGAAUAUGCAAUUCUCAGCGGAAGCCAGAAUUUGAAUUCUCUCAUCUUUUAGGAAUCAUUUACCAGGUCUGGAGAGGAUUCGAGCAGCUCAGGUG
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................