International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family RRE


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of RRE
ACUAAGGCAAAGAGAAGAGUGGUGCAGAGAGAAAAAAGAGCAGCGGGACUAGGAGUUAUGUUCCUUGGGUUCUUGGGAGCAGCAGGAAGCACUAUGGGCGCAGCGUCAAUGACGCUGACGGUACAGGCCAGACAAUUAUUGUCUGGUAUAGUGCAACAGCAGAACAAUUUGCUGAGGGCUAUUGAGGCGCAACAGCAUCUGUUGCAACUCACAGUCUGGGGCAUCAAACAGCUCCAGGCGAGAGUCCUGGCUGUGGAAAGAUACCUAAAGGAUCAACAGCUCCUGGGGAUUUGGGGUUGCUCUGGAAAACUCAUUUGCACCACUGCUGUGCCUUGGA
.((((((((........(((((((.((((((.....((((((((....(((((((((....(((((((((((((....(((((.....((((((((..((((((((.....)))))).))...)).(((((((((...))))))))).))))))..(((((((....)))))))((((((...(((..(((((((...)))))))..)))...(((((((((........)))))))))...)))))).)))))...)))).))))).)))).....))))))))).........))))))))......))).))).)))))))....)))))))).