International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family SSU_rRNA_eukarya


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

This structure is extracted from the - 4V5O - 3D Structure file

4V5O
AACCUGGUUGAUCCUGCCAGUUACAUAUGCUUGUCUUAAAUAUUAACCCAUGCAUGUGCCAGUUCAGUAUUGAACAGCGAAACUGCGAAUGGCUCAUUAAAACAGUUAUAGUUUAUUUGAUAAUUAAAGAUUACAUGGAUAACCGAGCUAAUUGUUGGGCUAAUACAUGCUUAAAAUUCCGUGUCCUGCGACCGGAACGUAUUUAUUAGAUAUUAGACCAAUCGCAGCAAUGUGAUUGAGAUGAAUCAAAGUAACUGAUCGGAUCGAGGUUUACCUCGAUAAAUCAUCUAAGUUUCUGCCCUAUCAGCUCUCGAUGGUAGUGUAUUGGACUACCAUGGCAGUCACGGGUAACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAAGGAGCCUGAGAAACGGCUACUACAACUACGGUUCGGCAGCAGGGAAGAAAAUUGGCCAAUCCUAAUUCAGGGAGCCAGUGACAAGAAAUAGCAAGCUGGGAAACUUACGUUUCUACGGCAUUGAAAUGAGAACAGUGUAAAUCUCUUAGCGAGGAACAAUUGGAGGGCAAGUCAUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGAACUUCUGUUCAGGUUCAUUUCGAUUCGUCGUGUGAAACUGGACAUACGUUUGCAAACUAAAAUCGGC&GUUCGACUUAGGGAGUAAACAUUUUACUGUGAAAAAAUUAGAGUGUUCCAGGCAGGUUUUAGCCCGAAUACAUUAGCAUGGAAUAAUGGAAUAGGACUAAGUCCAUUUUAUUGGUUCUUGGAUUUGGUAAUGAUUAAUAGGGACAGUUGGGGGCAUUAGUAUUUAAUAGUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUUAAGGACUAACUAAUGCGAAAGCAUUUGCCAAAGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUAGGGGAUCAAAGACGAUCAGAUACCGUCGUAGUCUUAACUAUAAACUAUACCGACUCGGGAUCGGCUGGAAUAAAUGUCCAGUCGGCACCGUAUGAGAAAUCAAAGUCUUUGGGUUCUGGGGGAAGUAUGGUACGCAAGUCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAACAGCACACCAGAAGUGGAACCUGCGGCUUAAUUUGACUCAACACGGGGAAACUCACGAGCGCAAGACAGAGAAGGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUUUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUGGAGUGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUUAACCUGCUAACUAGUCUGCUUGUAAAUAACAGGUUGUACUUCUUAGAGGGACUAUUGUGCAAUAAGCCAAUGGAAGUUUAAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCCUAGACGUGCUCGGCCGCACGCGCGUUACAAUGACUGGCGCAAAAAGUAUUUCCUGUCCUGGGAAGGUACGGGUAAUCUUAUUAAUACCAGUCGUGUUAGGGAUAGUUCUUUGGAAUUGUGGAUCUUGAACGAGGAAUUUCUAGUAAGUGCAAGUCAUCAGCUUGCGUUGAUUAUGUCCCUGCCGUUUGUACACACCGCCCGUCGCUUGUAGUAACGAAUGGUCUGGUGAACCUUCUGGACUGCGACAGCAAUGUUGCGGAAAAAUAAGUAAACCCUACCAUUUGGAACAACAAGAAGUCGUAACAAGGUAUCUGUAGGUGAACCUGCAGAUGGAUCAUUA&AACCUGGUUGAUCCUGCCAGUUACAUAUGCUUGUCUUAAAUAUUAACCCAUGCAUGUGCCAGUUCAGUAUUGAACAGCGAAACUGCGAAUGGCUCAUUAAAACAGUUAUAGUUUAUUUGAUAAUUAAAGAUUACAUGGAUAACCGAGCUAAUUGUUGGGCUAAUACAUGCUUAAAAUUCCGUGUCCUGCGACCGGAACGUAUUUAUUAGAUAUUAGACCAAUCGCAGCAAUGUGAUUGAGAUGAAUCAAAGUAACUGAUCGGAUCGAGGUUUACCUCGAUAAAUCAUCUAAGUUUCUGCCCUAUCAGCUCUCGAUGGUAGUGUAUUGGACUACCAUGGCAGUCACGGGUAACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAAGGAGCCUGAGAAACGGCUACUACAACUACGGUUCGGCAGCAGGGAAGAAAAUUGGCCAAUCCUAAUUCAGGGAGCCAGUGACAAGAAAUAGCAAGCUGGGAAACUUACGUUUCUACGGCAUUGAAAUGAGAACAGUGUAAAUCUCUUAGCGAGGAACAAUUGGAGGGCAAGUCAUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGAACUUCUGUUCAGGUUCAUUUCGAUUCGUCGUGUGAAACUGGACAUACGUUUGCAAACUAAAAUCGGC&GUUCGACUUAGGGAGUAAACAUUUUACUGUGAAAAAAUUAGAGUGUUCCAGGCAGGUUUUAGCCCGAAUACAUUAGCAUGGAAUAAUGGAAUAGGACUAAGUCCAUUUUAUUGGUUCUUGGAUUUGGUAAUGAUUAAUAGGGACAGUUGGGGGCAUUAGUAUUUAAUAGUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUUAAGGACUAACUAAUGCGAAAGCAUUUGCCAAAGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUAGGGGAUCAAAGACGAUCAGAUACCGUCGUAGUCUUAACUAUAAACUAUACCGACUCGGGAUCGGCUGGAAUAAAUGUCCAGUCGGCACCGUAUGAGAAAUCAAAGUCUUUGGGUUCUGGGGGAAGUAUGGUACGCAAGUCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAACAGCACACCAGAAGUGGAACCUGCGGCUUAAUUUGACUCAACACGGGGAAACUCACGAGCGCAAGACAGAGAAGGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUUUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUGGAGUGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUUAACCUGCUAACUAGUCUGCUUGUAAAUAACAGGUUGUACUUCUUAGAGGGACUAUUGUGCAAUAAGCCAAUGGAAGUUUAAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCCUAGACGUGCUCGGCCGCACGCGCGUUACAAUGACUGGCGCAAAAAGUAUUUCCUGUCCUGGGAAGGUACGGGUAAUCUUAUUAAUACCAGUCGUGUUAGGGAUAGUUCUUUGGAAUUGUGGAUCUUGAACGAGGAAUUUCUAGUAAGUGCAAGUCAUCAGCUUGCGUUGAUUAUGUCCCUGCCGUUUGUACACACCGCCCGUCGCUUGUAGUAACGAAUGGUCUGGUGAACCUUCUGGACUGCGACAGCAAUGUUGCGGAAAAAUAAGUAAACCCUACCAUUUGGAACAACAAGAAGUCGUAACAAGGUAUCUGUAGGUGAACCUGCAGAUGGAUCAUUA
...((((....[[[[.))))(.(.((((((...((((..((.....(((.(((..(.....((...(..........)...)){.)......(((.......(((..((..((....((((..........(...((.....((.(.(.....).).))......)).........(((((.(((....)))))))).(.(.(((.(.........[[[[[[(.((....)).).....(......)..).))).)...)..)((((((....))))))...))))...))))..))).((.....((.....((((((((.......)))))))).)).......))...(((.(((......)))....)))))).((.(((..........))).)).((((....))).)...)))))))......(.(((...((((.}...))).))))).)...)))).....(((((.(.(((((....)))))..).)).)))....(.(.(.((.........)))..)......)..((((([[....(.(.(((.....((..]])).......))))))))))..)))))).).)..{......((({{...(.(.((....((.((....(((.(((.((((...(((....)))..)))).))).)))....(((.(...((((..(((.(&)..))).))))...).)))...(((.(..(.......(................(.......)......).......).)..).)).........((.((.((((....]]]]]]...)))).)).)).....))....(..(((.((...((((..((..(((((((..(.((........))...)...)))))))..)).......((....))...))))..)).)))...)...))....)).).(..((((.(....(...((((.........))))...).).))))..).......(((.((.(((...((.(((((.(....)))))).))...)))...((..}}))...))...}.)))))))...(.......(.((....))).....)....]]]]..((((..(((.(((.((..(((.(..(((..(((((.......(........)...........(((((.(....((.(((....(..((.(((........))).))....)))).))...((.((...(((.(((((....(((.(((((....)))..(.((......)))...)).)))....(((((.((..((((..((((..(.(((.....))).)..).)))..)))).))..(.((((..........))))....)..)))))....))).))....).)).)))).....).)))))...)).)))..))).(...((((((.......((.....((.(((((....))).)).))....))........))))))......(....((.((............)).))....)..)..).))).....(..(((((.......)))))..)......))...))).))).)).))..(.(..((.(.(((((.....(.((((((..(((..((.(..(...(.((.(((....))).)).)...)..).))..)))..)))))).).....)))))..).))...)..)..(((((.(((....))).))))).........&...((((..[.[[[[.))))(.(.((((((...((((..((.....(((.(((..(.....((...(..........)...)){.)......(((.......(((..((..((....((((..........(...((.....((.(.(.....).).))......)).........(((((.(((....)))))))).(.(.(((.(.........[[[[[[(.((....)).).....(......)..).))).)...)..)((((((....))))))...))))...))))..))).((.....((.....((((((((.......)))))))).)).......))...(((.(((......)))....)))))).((.(((..........))).)).((((....))).)...)))))))......(.(((...((((.}...))).))))).)...)))).....(((((.(.(((((....)))))..).)).)))....(.(.(.((.........)))..)......)..((((([[....(.(.(((.....((..]])).......))))))))))..)))))).).)..{......((({{...(.(.((....((.((....(((.(((.((((...(((....)))..)))).))).)))....(((.(...((((..(((.(&)..))).))))...).)))...(((.(..(.......(................(.......)......).......).)..).)).........((.((.((((....]]]]]]...)))).)).)).....))....(..(((.((...((((..((..(((((((..(.((........))...)...)))))))..)).......((....))...))))..)).)))...)...))....)).).(..((((.(....(...((((.........))))...).).))))..).......(((.((.(((...((.(((((.(....)))))).))...)))...((..}}))...))...}.)))))))...(.......(.((....))).....)....]]]].]((((..(((.(((.((..(((.(..(((..(((((.......(........)...........(((((.(....((.(((....(..((.(((........))).))....)))).))...((.((...(((.(((((....(((.(((((....)))..(.((......)))...)).)))....(((((.((..((((..((((..(.(((.....))).)..).)))..)))).))..(.((((..........))))....)..)))))....))).))....).)).)))).....).)))))...)).)))..))).(...((((((.......((.....((.(((((....))).)).))....))........))))))......(....((.((............)).))....)..)..).))).....(..(((((.......)))))..)......))...))).))).)).))..(.(..((.(.(((((.....(.((((((..(((..((.(..(...(.((.(((....))).)).)...)..).))..)))..)))))).).....)))))..).))...)..)..(((((.(((....))).))))).........