International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family SSU_rRNA_microsporidia


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of SSU_rRNA_microsporidia
ACAUACUGAGCUUUAGUAUUUUAGAACGGAGACACCCCCAGUUUUGCACUUAAAAAGCAUAGACAGCUCUGCUGAUGUGACAUCCGGUUUCUACGUGCGCUGUGAGCCAAAACAGCUGCUGUUUGCUAUGGAAAAAGUGGCGCCAAUCGAGAUUUUUGAGACCCUAGGCUCAAAAAUAAGGCAUAGAAUUCCAAAGGAAGUCGCUGCCGUGAGCACAACCUAAGAAAAACUAUUCCAAAAGACUUUUUCUGCAAUUUGAAAUACUGAAUUUCAGUAUUUUU
..((((((((.((((((((((((((.((((..(((...((((...((..................))...))))..)))...))))......(((.(((((((........))))).)))))((((...(((((((((.(.((((......(((((((((.((...)))))))))))..((((..((.((((...)))).))..)))).)).)).).......(((......)))......))))))))))))))))))))))))))).))))))))....