International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family STnc340


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of STnc340
AAGAUCUAUUUAGCGUAUAGUACGAUAGCAAUUAUUAAACUAUACAGGUAGUCCAAAUAAGGACUUUAUCUUUACCAGGGGAUAUGAUUUAAAAAGGCCGCUUAAUAAUAAGCGGCCUUUAUUAGUGUU
.................................................(((((......))))).............................((((((((((....))))))))))...........