International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family Telomerase_Asco


Download the aligments for this family. (.stk)

RNA Shape

Level1
(((())()(((())))((((()))))((((((()))))))))(())()
Level2
(()()()()())()()

Consensus Secondary Structure representation

>predicted reference Telomerase_Asco 
CACCAUCAAAACACCUUCAAUCUCCAAAGCCACCAUAUUUAUCCUCGCAAUGUCCGUCAGGAAUGGUCUCAACCUAAAGUAUUUCGAUCCUUGGAAACCCACUCGAAAUACAGUUAUAAUUAAUUCAUAUCGAGAUAUACAGCCAAUAAUCGCUUGCCCGAACGACGACGACAGCCAUUUCCAUCAGUCUUUCAACUCUCUCGCUCCGCGCACGGCGCCUCCCCCACAGUUCUCCGAUUCCAGUUUUCCGAAAGGAAUGUCAUCGUGACCGCUCAGGGUGUCUGGUUCUUCCGCAGUACGUCGCAGCUUCGAUCCUGUAUCAGGUGCCUCUCAAGCUUGCCGCGCAUGGGAUUACUGCGGAUUUCUGGUUUUUUUACCCUAGGCUUGCCAGUGCCGCAGAGUGAAUUGGUCUCGGAACUUAACCCUAAGUAUAUCUCUGGUAAUGACAAGUCUUGCGCUCUUGAUAGUCAAUCGAACCUUCGCCUUCUAUGUCCGCGUCAUCGUAGUGUUUGCCUUCGGGGGCCGCUGAAAAGUUGUGUAGUCUAUGCUCUUGUGAUGGCAAGGGCUGACCGGCAAGGUGAGAAGUUCCAGUCAUCUUGCUUGAUGGGCGAGUGUCUGUUCCCAUGAGUCAAAACGGUAAGAACCUCUGGCCUGAGGUCGCUCGUCAGGAAUGGAACACUGGAAGUAGUACUCUGGUCACCAUAGCGGAUUGUCCGUGGCUAUGUUGACCGGACGUUGGGGAGACACAUUGUGGGUGCAUGUCAUCGAGAAGUUCUUUCUGCUUGCAUUGUCUCUUGGGGUUUUACGUUUCUCGACGUAUGAUCUUUGGAGUGAAGAGGGAGAGCGAAGAUAUGGCUACACACGAUCACAUAAUUCAUUUCAUCUUUCUGUCUUCAGCUUGCCUCGCAUGAAUCACUUCACUUGGUGGUGAGCGAGGGCUGUACGACUACAAACGGAAAUGUUGAAGAAUGAUUUUUUUCACGCCUUUCUGUCACGCUCUCUGUACCCUCAGAUCUCCCUCUUUUAUCGCAUGCGCAUACGUCUUCCUCCCGGAAACUCCACCGACUCUGUUGAACCGCGUUGGGGAACAUACCGUCAACGUGUCAUUGACUUUUGUUCAUUGAGAUCCCGACCAGGCGCAUUAACCUAUACUCGUAUGGCUUCGUCCUACGUCGCGACUGGACGCCAGAACCACUGCUCGUGUCUCCGAUCCUCAAGGAGAGGAGCACGGCACUUUCCUCCGCCGGGGUGCUGAAAAAUUCACCUCCGGGACGGAGAUGAUAGCACGGUUUUUGAGGACGCAUUUUGUCCGUGCGGUAAUGCCCUCCUUUGUCCGCUUCCCCGCCUGGGGCGGGGGCGGGGAGAGGAAACAAAAGCUAGUCUCAGUUGGCAGUGCGCCACACACGGAAAGACUUGGCUUGGAUUUGGCUGUCGACACUUGAUAUGUUAAUGAAGGUUUGGUUUCUUAUUUUGGAUUGAUCUGCCUCAAUGACUGCUGGUUUGGACUGUGAGAUUGGUGUUUUGGUGUUUCUUGAACCAUUGUGGGGGUGUCCGGGUUUGGAAGAAGGGUUGGGCCGACUGGUUGAAAACCAAUGCUUCGACCUUGGUUUUUCGGAUGAUGGUGGUUGGACUCUUGGGAAGAGAACCAAAGGUCGGGACCCAUCUCGAGUUGGAGUCAAAGCUUCGUGCUUGUCUGGCGUUUGGAUCCUGUCUUUUGCUGCUGUCCAGAGUCUGUGUUCUUUCAGGGAUGGCUUUGUUGUUUGAGGUUCGUCCUUUUGGAAAAGGACUGGCUUUUUGGAAGGUGGUCCUGGUUGUCCUCUUUCCUGAAAUGGCGGGAGGACAACCCCUCUUUUUUGAGG
...............................................................................................................................................................................................................((((((...(((........(((...((((..............................................................................................................................................................................)))).))).................(((((.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................)))))......(((.((((.((((..(((....)))..)))))))))))...(((((((((((((((.(....)...)))).))))..)))))..))................(((((.((((((.............((((((.....((((..(((((((...))))))))))))))).))..))))))))..)))......))).))))))..................................................................................................................................................................................................................................................................((((((........))).))).((((.....))))........................................................................................................................................................................

Contribute: Everyone is welcome to give feedback concerning the database.
If you have any advice or suggestions for corrections or improvements, please : rnarchitecture@genesilico.pl

Copyright © Genesilico - All rights reserved