International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family U1_yeast


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of U1_yeast
AUACUUACCUUAAGAUAUCAGAGGAGAUCAAGAAGUCCUACUGAUCAAACAUGCGCUUCCAAUAGUAGAAGGACGUUAAGCAUUUAUCAUUGAACUAUAAUUGUUCAUUGAAGUCAUUGAUGCAAACUCCUUGGUCACACACACAUACGGCGCGGAAGGCGUGUUUGCUGACGUUUCCAUUCCCUUGUUUCAAUCAUUGGUUAAUCCCUUGAUUCCUUUGGGGAUUUUUGGGUUAAACUGAUUUUUGGGGCCCUUUGUUUCUUCUGCCUGGAGAAGUUUGACACCCAAAUUCAAAUUGGUGUUAGGGGAGCUGGGGCCUUUCAAAAGAGAGCUUUGUAGAGGCAUUCUUUUUGACUACUUUUCUCUAGCGUGCCAUUUUAGUUUUUGACGGAGAUUCGAAUGAACUUAAGUUUAUGAUGAAGGUAUGGCUGUUGAGAUUAUUUGGUCGGGAUUGUAGUUUGAAGAUGUGCUCUUUUGAGCAGUCUCAACUUUGCUCGUUCCCGUUAUGGGAAAAAUUUUGGAAGGUCUUGGUAGGAACGGGUGGAUCUUAUAAUUUUUGAUUUAUUUU
.........((((((.(((((((((..........)))).)))))(((((((((.(((((.............(((......................................................................)))....))))))))))))))....((((((...(((((((((((((...(((((.........((((((....))))))..........)))))...))))))).........(((((......)))))....(((((.((.......))))))).))))))..............................................................................................................................................................................................((((...)))).......................))))))......)))..)))...............