International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family Va-907


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of Va-907
UGGGCUGGAAGGGCUGGAUCCAAAGCCUCAGUCUCUUCCACUUUCAUGAGUAAACCAUGUAAGGAAAGAUCUUGAAUCCUAGCUUCAAUUGCCAAGUCACGUUGUUCUACCUUCGCUGGCGCUUGAUGGAGAAUGCGUGAAAAGCGUCGUCUCUCUGCCAUGUGCAUUUUCUCGUUAUGUUUUCAAACAGAAUUGAAUAGUAUAUCAAUGCGAACAAAAAAUGUUCGAUUGCUGUUUGAAAAGUGUCGAGGUCGCUACAGAGUGACGUAAGUGCAAUGUCAUGUUCUUAACGAACGAGACGGGCUAAUGAG
.(((.((((((((((((..........)))))).))))))(((.((((.......)))).))).............))).....(((...(((...((((((.(((((.((.((((....))..)).))))))))))))).......((((((..((.(((.(((((((.((((.(((...(((((((((.(((((........))))).((((((.....))))))....)))))))))..))).))))((((((....))))))..)))))))))).)).((((.....)))))))))))))...))).