International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family psm_mec_RNA


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of psm_mec_RNA
AUCUUAAAUAGAAAGAGGGUAUGCAUAUGGAUUUCACUGGUGUUAUUACAAGCAUUAUUGAUUUAAUCAAGACUUGCAUUCAGGCUUUCGGUUAAUUUUUUCAACUAAAAAACAGAGGAAAUAUUCAACGACUUGAUUGUUUC
......(((.(((((...(.(((((....(((((((.(((((((......))))))).)))...))))......))))).)...))))).)))........................((((((.((((....)))).))))))