Home
Submit
All results

ModeRNA
Help
Tutorial
Contact

Genesilico Homepage

The results of your job 'w_third' are ready.


Structure after analysis:
[w_third.renumbered_chain.pdb]

Sequence of a given structure:

GGAGUCAGGCCAGAUUAAUGCUGCCACCGGAAGUUGAGUAGACGGUGCUG
CCUGCGGCUCAACCCCAGGAGGACUGGGUGACCAAAGCUGCGAGGUGAUC
CACGUAAGCCCUCAGAACCGUCUCGGAAGGAGGACCCCACGUGCUUUAGC
CUCAAGGCCCAGUGUCAGACCACACUCUAGUGUGCCACUCUGCGGAGAGU
GCAGUCUGCGAUAGUGCCCCAGGUGGACUGGGUUAACAAAGGCAAAACAU
CGCCCCACGCGGCCAUAACCCUGGCUAUGGUGUUAACCAGGGAGAAGGGA
CUAGAGGUUAGAGGAGACCCCGCGUCAAAAAGUGCACGGCCCAACUUGGC
UGAAGCUGUAAGCCAAGGGAAGGACUAGAGGUUAGAGGAGACCCCGUGCC
AAAAACACCAAAAGAAACAGCAUAUUGACACCUGGGAUAGACUAGGGGAU
CUUCUGCUCUGCACAACCAGCCACACGGCACAGUGCGCCGAUAUAGGUGG
CUGGUGGUGCGAGAACACAGGAUCU
Download: [.fasta file with the sequence]
Valid HTML 4.01! Made with Django.