Home
Submit
All results

ModeRNA
Help
Tutorial
Contact

Genesilico Homepage

The results of your job 'trna_Leu' are ready.


Provided sequence:
GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGGCAAUUCCUCUUAACAC

Results for the structures of the resolution better than 2.5 Å:


Rfam Family PDB ID Alingment Identity Similarity .aln file .pdb file
RF00005 1QU2_T
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAACAC
>1QU2 T  GGGCUUGUAGCUCAGG-UGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGGUCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGCCCAC
0.453
0.519
RF00005 1FFY_T
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAACAC
>1FFY T  GGGCUUGUAGCUCAGG-UGGUUAGAGCGCACCCCUGAUAAGGGUGAGGUCGGUGGUUCAAGUCCACUCAGGCCCAC
0.453
0.519
RF00005 1QTQ_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAAC---AC
>1QTQ B  -GGGGUAUCGCCAAGC--GGU-AAGGCACCGGAUUCUGAUUCCGGCAUUCCGAGGUUCGAAUCCUCGUACCCCAGCCA-
0.446
0.539
RF00005 2ZUE_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAAC-AC
>2ZUE B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGGUCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGUCCGC-
0.408
0.493
RF00005 2ZUF_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAAC-AC
>2ZUF B  GGACCGGUAGCCUAGCCAGGACAGGGCGGCGGCCUCCUAAGCCGCAGGUCCGGGGUUCAAAUCCCCGCCGGUCCGC-
0.408
0.493
RF00005 2DXI_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>2DXI D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 1N78_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>1N78 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 1N77_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>1N77 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 2CV1_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>2CV1 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 2CV0_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>2CV0 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 2DXI_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>2DXI C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 1N78_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>1N78 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 1N77_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>1N77 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 2CV1_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>2CV1 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 2CV0_C
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>2CV0 C  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 1G59_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>1G59 B  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 1G59_D
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UA---ACAC
>1G59 D  GGCCCCAUCGUCUAGC--GGUUAGGACGCGGCCCUCUCAAGGCCGAAA-CGGGGGUUCGAUUCCCCCUGGGGUCACCA-
0.373
0.499
RF00005 1U0B_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAAC---AC
>1U0B A  GGCGCGUUAACAAAGC--GGU-UAUGUAGCGGAUUGCAAAUCCGUCUA-GUCCGGUUCGACUCCGGAACGCGCCUCCA-
0.365
0.499
RF00005 1J1U_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAACAC
>1J1U B  CCGGCGGUAGUUCAGCCUGGU-AGAACGGCGGACUGUAGAUCCGCAUGUCGCUGGUUCAAAUCCGGCCCGCCGGA-
0.351
0.492
RF00005 1C0A_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAAC---AC
>1C0A B  GGAGCGG4AGUUCAGD-CGGDDAGAAUACCUGCCUQUCACGCAGGGG7UCGCGGGTPCGAGUCCCGPCCGUUCCGCCA-
0.338
0.483
RF00005 1EHZ_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAAC---AC
>1EHZ A  GCGGAUUUALCUCAGD-DGGG-AGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUCGCACCA-
0.329
0.488
RF00005 1EVV_A
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAAC---AC
>1EVV A  GCGGAUUUALCUCAGD-DGGG-AGAGCRCCAGABU#AAYAP?UGGAG7UC?UGUGTPCG"UCCACAGAAUUCGCACCA-
0.329
0.488
RF00005 1F7U_B
>Target  GUUAAGAUGGCAGAGCCGGGDAAUCGCAAAAACUUAAAACUUUUACAGUCAGAGG--CAAUUCCUCU---UAAC---AC
>1F7U B  PUCCUCGUKLCCCAAD--GGDCACGGCRPCUGGCUICGAACCAGAAGADU?CAGGTPCA"GUCCUGGCGGGGAAGCCA-
0.316
0.474

RFAM families found for your sequence with PDB structures with the resolution worse than 2.5 Å:
Valid HTML 4.01! Made with Django.