International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family rli41


Download the aligments for this family. (.stk)

Representative Secondary Structure

> representative of rli41
UAGUAAGAUUUGAACUUGUGCUUUGAUUUAAGAGGAGGUAUUUUCUAUGACUAAAGUUAUUUUAACUAUUUUUGCAAUUAUUGUUCCCGCGUUUCUUGGAUUUAUACUUGCUUACCAAAUCUAUAAGAAAAAAACAGCCACUUAUAUGCCAUUAAAAAAUGAAUUUGUACACUGGGCUAAAUAAGCGCACAUUAAGGAGGAAAACAAAUUGAAAAAAACAGAAAGUGAAAAACCACUUGUCAUCAAAAUUGUUAUCAGCGUUCUCGUAGGUUUAUUUUUACUUAAUUUAAUGCCAUUUUUAGCGAUUUUCGGCUAAUUAUAUAUACUUAAAAAAGGCUUGAAGGUGCUUAUUUUUUAUGGUAUAUUGUAAAUUGUGUUGAAAUGAAUAGCAAUUUUUUAUGGUGAGACAAUUAAUGACAAAGAUGUCAGUUAAUGCUUUUUUUAUAAAAAGACUCCAGAGUGCCUAUUUAGAGGUGUUCUUGGGUCUUUUUUUGU
..((((((...........(.(((....((((.((..((.(((((((((((....))))).............((((.((....(((.(......).)))....)).))))..............))))))..))..)).))))...((((.((((((((................(((....(((((................................(((((((......))))).))................)))))....)))(((((((((.((.((((((((((((((..(((((........)))))..................(.(.....).)...........)))))))....))))))).)).)))))))))....))))))))))))))).).((((((((((....))))).))))).....))))))((((((((((.((((..(((......)))..)))).))))))))))....