International institute of molecular and cell biology in Warzawa

Family rli41


Download the aligments for this family. (.stk)

RNA Shape

Level1
((((((()((()))))))(((((())))((((()())))))))(()))((()))
Level2
(((()())(()(()())))())()

Consensus Secondary Structure representation

>predicted reference rli41 
UAGUAAGAUUUGAACAUGUGUUUUGAUUUAAGAGGAGGUAUUUUCUAUGACUAAAGUUAUUUUAACUAUUUUUGCAAUUAUUGUUCCCGCGUUUCUGGGAUUUAUACUUGCUUACCAAAUCUAUAAGAAAAAAACAGCCACUUAUAUGCCAUUAAAAAAUGAAUUUGUACAUUGGGCUAAAUAAGCGCACAUUAAGGAGGAAAACAAAUUGAAAAAAACAGAAAGUGAAAAACCACUUGUCAUCAAAAUUGUUAUUAGCGUUCUUGUAGGUUCAUUUCUACUUAAUUUAAUGCCAUUUUUAGCGAUUUUCGGCUAAUUAUUUAUACUUAAAAAGGCUUGAAGCCGCUUAUUUUUUAUGGUAUAUUGUAAAUUGUGUUGAAAUGAAUAGCAAUUUUUUAUGGUGAGACAAUUAAUGACAAAGAUGUCAGUUAAUGCUUUUUUUAUAAAAAGACUCCAGAGUGCCGAUUUAGCGGUGUUCUUGGGUCUUUUUUUGU
..((((((...........(((((....((((.((..((.(((((((((((....))))).............((((.((....(((((......)))))....)).))))..............))))))..))..)).))))...((((.((((((((................(((....(((((................................(((((((......))))).))................)))))....)))(((((((((.((.((((((((((((((..(((((........))))).................(((.....)))...........)))))))....))))))).)).)))))))))....))))))))))))))))).((((((((((....))))).))))).....))))))((((((((((.((((..(((......)))..)))).))))))))))....

Contribute: Everyone is welcome to give feedback concerning the database.
If you have any advice or suggestions for corrections or improvements, please : rnarchitecture@genesilico.pl

Copyright © Genesilico - All rights reserved